Public relations w małych i średnich firmach

Nie można się nie komunikować. W dzisiejszych czasach można się pokusić o uogólnienie – „wszystko w biznesie jest komunikacją”. O sukcesie lub porażce decyduje to, jak  organizacja jest postrzegana przez klientów, partnerów biznesowych, interesariuszy i konkurencję, decyduje i to, jak jest odbierana przez swoich pracowników i ich najbliższych. Nie sztuką jest zbudować odpowiedni wizerunek, sztuką jest go utrzymać i umiejętnie wykorzystać, osiągając sukces biznesowy. Coraz więcej organizacji świadomie traktuje sztukę public relation jako funkcję zarządzania, niezbędną do osiągania celów biznesowych w każdej sytuacji, przede wszystkim w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Nie bez powodu właśnie w tym okresie wiele organizacji decyduje się wzmocnić działania komunikacyjne – bo to jak będą postrzegani w sytuacjach trudnych, przesądzi o tym, jak będą postrzegani w stabilniejszej rzeczywistości rynkowej. Warsztaty obejmują w zakresie teoretycznym i praktycznym wiedzę na temat działań i narzędzi PR dostosowanych do rzeczywistości, w której funkcjonują firmy z sektora MSP w Polsce. Szczególnemu uwzględnieniu podlega specyfika trudności i ograniczoność możliwości budżetowych z powodu kryzysu ekonomicznego.

Cele szkolenia

Nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystania technik PR (w ramach komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, PR korporacyjnego, PR produktu, PR w sytuacjach kryzysowych i komunikacji zmiany) w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego organizacji. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zbudowania spójności komunikacyjnej organizacji i wizerunku organizacji, który pozwoli jej na realizację strategicznych celów biznesowych. Zdobycie umiejętności nawiązywania skutecznych i efektywnych relacji z mediami w długofalowym procesie budowania wizerunku organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Kadra menedżerska, zarządzający firmami, specjaliści do spraw komunikacji, promocji, marketingu i PR.

Korzyści

W efekcie warsztatów uczestnicy będą wiedzieć, jak:

  • wykorzystać nabyte umiejętności praktyce
  • budować spójny, zamierzony wizerunek organizacji, który wspierałby realizację celów biznesowych
  • pozycjonować klarownie markę za pomocą narzędzi PR
  • zarządzać skutecznie komunikacją z mediami, pracownikami, z partnerami biznesowymi i interesariuszami, aby uzyskać najlepszą pozycję rynkową, osiągnąć sukces biznesowy i zamierzone cele
  • uzyskać przy pomocy niewielkich nakładów finansowych na działania PR  maksymalizację efektów, skuteczność i realizację zamierzonych celów biznesowych

Metody

Forma warsztatowa, dużo ćwiczeń, dyskusji, pracy w grupach; case studies – przykłady  najlepszych i najgorszych praktyk PR z kraju i ze świata. Uczestnicy mają okazję wykorzystać nabytą wiedzą w praktyce, przygotować własne strategie komunikacyjne swojej organizacji już w trakcie szkolenia i na bieżąco rozwiązywać sytuacje, postrzegane w organizacji jako trudne, skomplikowane i wymagające zmian. Tworząc program szkoleniowy trener wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu public relations, zasad prowadzenia biznesu, komunikacji, psychologii i NLP. Wyzyskuje przy tym nowoczesne techniki uczenia się (m.in. systemowe techniki myslenia i modelowanie). Warsztaty przeprowadzone są na bazie podanych poniżej modułów, a każdy z nich to określony obszar kompetencji. Ostateczny plan warsztatów będzie wzbogacony o potrzeby uczestników, które zdefiniowane zostaną przed szkoleniem w ramach audytu komunikacyjnego (ankieta potrzeb uczestników). 

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Każdy uczestnik otrzymuje unikalny i przydatny komplet materiałów obejmujący omawianie zagadnienia.

Certyfikaty

Wydajemy rejestrowane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Gration jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.

Zakres merytoryczny szkolenia

Moduł 1.
Wprowadzenie do PR

Moduł 2.
Strategia PR dla MSP

Moduł 3.
Skuteczne zarządzanie komunikacją do mediów i interesariuszy

Moduł 4.
Spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej gwarantem sukcesu organizacji